สรรพากรมาพบ ไม่รู้ต้องเตรียมตัว อย่างไร?

ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ถูกต้องและประหยัด
 ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และพบสรรพากรแทนเจ้าของกิจการ กรณีมีจดหมายเชิญพบจากสรรพากรพื้นที่ ด้วยนักเจรจามืออาชีพ


ติดต่อ สำนักงาน ALL-WIN-ONE ACCOUNT & TAX
Tel : 02-514-1110 #203      Hotline : 099 665 9916