เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันกฎหมายเข้ามีส่วนเกี่ยวข้อง กับภาคธุรกิจมากขึ้นโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและ กฎหมายภาษีอากร ซึ่งท่านอ้างไม่ได้ว่าไม่รู้กฎหมายมา เป็นข้อแก้ตัวนั้นไม่ได้ เพราะกฎหมายเป็นสภาพบังคับให้ต้อง ปฏิบัติตามหากละเว้นหรือเจตนาฝ่าฝืนก็จะต้องได้รับโทษตาม กฎหมายเราคือทีมงานที่มากพร้อมด้วยประสบการณ์ และความสามารถ ขอเสนอตัวเพื่อพร้อมที่จะอธิบายถึงสภาพของปัญหา และวิธีทางการแก้ไข ปัญหาดังกล่าว ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพื่อธุรกิจของท่านจักมีแต่ ความ เจริญก้าวหน้าไร้กังวล กฎหมายใกล้ตัวที่นับวันแต่ค่อนข้าง เอาเปรียบภาคธุรกิจมากขึ้นหน้าที่ในด้านงานกฎหมายงานบัญชี และ ภาษีอากร การรับรู้ปัญหาและการแก้ไขปัญหา ขอให้เป็นหน้าที่ของเราเถิดคะ

   

  

จะเปิดธุรกิจใหม่ไม่รู้ต้องทำอะไรบ้าง?

ธุรกิจดำเนินแล้ว ไม่มีเวลาจัดการ ด้านบัญชีไม่รู้ ผลการดำเนินงาน?


 
สรรพากรมาพบ ไม่รู้ต้องเตรียมตัว อย่างไร? ทำไมต้องมีการตรวจสอบ?
จำเป็นต้องจ้างทำเงินเดือนด้วยหรือ?    

ทางเรายินดีให้คำปรึกษาท่านฟรีก่อนตัดสินใจ
และให้บริการในราคาที่เป็นกันเองและคุ้มค่ากับบริการ